Zarząd Główny ZSPKW:

 

Prezes Zarządu -Paweł  Bożenta-Nowak
Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Grześkowiak z Rodu Kołyszko
Sekretarz Zarządu – Zbigniew Eugeniusz Klimowicz
Skarbnik Zarządu -Arleta Kocik z Rodu Radziwiłłowicz
Członek Zarządu – Franciszek  Tarasewicz
Członek Zarządu – Bogumił Tycz
Zarząd oddziału terenowego w Grodkowie:

Prezes oddziału:
Jan Żołyński

Sekretarz oddziału:
Aleksandra Masiowska z rodu Wiszniowskich

Skarbnik oddziału:
Irena Żołyńska

Członkowie zarządu oddziału:
Bolesław Żoliński