skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

 

Zarząd Główny ZSPKW:
 
 
  • Prezes Zarządu -Paweł  Bożenta-Nowak  h. Doliwa
  • Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Grześkowiak z Rodu Kołyszko  h. Denis
  • Sekretarz Zarządu – Zbigniew Eugeniusz Klimowicz  h. Kościesza
  • Skarbnik Zarządu -Arleta Kocik z Rodu Radziwiłłowicz  h. Lubicz
  • Członek Zarządu – Franciszek  Tarasewicz  h. Krzywda
  • Członek Zarządu – Bogumił Tycz  h. Strzelec
  • Pełnomocnik d/s podpisywania umów z Zarządem i rozstrzygania sporów ZSPKW  –  Janusz Kocik  z rodu Radziwiłłowicz  h. Lubicz
 

 

Back To Top