skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

XX – lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

16 września w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbyły się uroczyste obchody XX rocznicy powstania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

W uroczystości jubileuszowej na zaproszenie Prezydenta THC dr Mariana Króla uczestniczyli między innymi, Zarząd Główny i  członkowie zwyczajni  Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich. Uroczystość rozpoczęto przekazaniem życzeń, listów gratulacyjnych za propagowanie pozytywnych tradycji pracy organicznej oraz upowszechnianiu wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Godzina 12:oo posadzenie dębu w miejscu wmurowania Kapsuły Czasu przez Założyciela i Prezydenta THC.  12 : 30 Uroczysta fotografia uczestników. 13:oo Wmurowanie Kapsuły Czasu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości THC. W kapsule umieszczono m.innymi zdjęcie zbiorowe oraz dokument z podpisami wszystkich uczestników . 13:30 Wystąpienie dr Mariana Króla Prezydenta THC. 14:00 Poczęstunek w piwnicach Pałacu.

Back To Top