skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich utrzymuje kontakty z następującymi organizacjami :

 1.Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

 2.Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska

3.Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich      

4.Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

5.Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i  Kombatanckich

Back To Top