skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Wrocław 22 kwietnia 2017 roku, Hotel Wieniawa

Z okazji jubileuszu 20-lecia powołania do życia partii Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, na zaproszenie Regenta
UPUM, Wielmożnego Pana Aleksandra Podolskiego, w uroczystych obchodach uczestniczył Prezes Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich.
W imieniu Zarządu Głównego ZSPKW, Regentowi UPUM Aleksandrowi Podolskiemu herbu Grzymała,Radzie Regencyjnej, członkom zwyczajnym, wspierającym i sympatykom  przekazano gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w popularyzowaniu idei odrodzenia szlachty.
Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich na mocy Uchwały nr 15 z 27 sierpnia 2016 roku
za wybitne zasługi w popularyzowaniu dziejów narodowych, tradycji rycerskich i szlacheckich oraz idei odrodzenia szlachty odznaczył sztandar Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Złotym Krzyżem Szlacheckim Świętego Stanisława. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego ZSPKW.
Uchwałą Kapituły Odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 28/017 z 17 kwietnia 2017 roku
za aktywną działalność  w popularyzowaniu idei monarchistycznej oraz tradycji rycerskich i szlacheckich
Prezes Zarządu Głównego ZSPKW został odznaczony Krzyżem Monarchii UPUM klasy I z mieczami oraz Medalem
XX LAT UPUM.
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH, uchwałą nr 407 z dnia 12 stycznia 2017 roku przyznało Prezesowi ZSPKW legitymację członkowską,  Zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Lwowa
oraz złotą odznakę TML i KPW.
W trakcie uroczystości  nawiązano  cenne kontakty z przedstawicielami pokrewnych organizacji.
Back To Top