skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Uchwały Walnego Zebrania z 21.04. 2018 r.

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich informuje członków związku, że na Walnym Zebraniu w dniu 21.04.2018 roku w Poznaniu, podjęto następujące uchwały.

 

 

1. Wybrano nowego Wiceprezesa Zarządu Głównego.

2. Powołano 2 osoby  do pełnienia funkcji w  Zarządzie Głównym i Komisji Rewizyjnej.

3. Powołano Pełnomocnika do spraw podpisywania umów z zarządem i rozstrzygania sporów.

4. Powołano opiekuna zbioru danych osobowych członków związku, zatwierdzono miejsce ich przechowywania oraz regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych.

5.Uchwalono zmiany w Statucie ZSPKW.

6. Uchwalono projekt sztandaru ZSPKW oraz zlecono jego wykonanie.

7. Usunięto ze związku 1 osobę.

 

Zarząd Główny ZSPKW

 

 

 

Back To Top