skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

SZTANDAR ZSPKW

Wielmożni Państwo, Członkowie Zwyczajni, Honorowi i Sympatycy .

W imieniu Zarządu Głównego, Zarządu Terenowego, Członków Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich, zapraszamy do pozostawienia trwałego śladu w historii związku poprzez dołączenie do honorowego grona fundatorów sztandaru naszego stowarzyszenia.

Sztandar symbolizuje jedność i współdziałanie organizacji,  biorąc udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach. Będzie nam godnie służył.Pragniemy, aby nasz nowy Poczet Sztandarowy  z dumą i godnością mógł nas reprezentować.

Zwracamy się z apelem, prośbą o dobrowolny wkład w postaci darowizny na rzecz ufundowania sztandaru naszego związku ( wykonanie płatu z drzewcem i okuciami ), ważna będzie każda kwota wpłacona na ten szczytny cel.

Fundatorzy sztandaru zostaną uhonorowani poprzez wystawienie imiennego dyplomu honorowego, przy wpłacie od 50 zł.

Osobiste wbicie imiennego gwoździa fundacyjnego do drzewca sztandaru z imieniem i nazwiskiem fundatora, przy wpłacie od 120 zł.

Ponadto wykaz wszystkich fundatorów opublikujemy na naszej stronie internetowej, po wyrażeniu zgody na taką publikację.

Wysokość darowizny – według możliwości i uznania.
Projekt sztandaru zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zebraniu ZSPKW.

Darowiznę można przekazać dokonując wpłaty na konto bankowe związku:

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47
konto : 53 1240 4650 1111 0010 6797 7359
Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich
w tytule przelewu prosimy wpisać ( darowizna na rzecz sztandaru )
Dziękujemy za każde wsparcie fundatorom sztandaru.

Zarząd Główny ZSPKW

FUNDATORZY SZTANDARU ZSPKW

1. Bożenta-Nowak/ 2. Szlęzak/  3. Grześkowiak/ 4. Zawodny-Łubiński/ 

5. Białowąs z Jawora/ 6. HORTLEX Sp. z o.o. / 7. Rozanka / 8. Tarasewicz / 9. Habela/

10. Klimowicz / 11. Tycz. / 12. Strzelecka / 13. Buk / 14. Bejnar – Bejnarowicz/

15. Wesołowski/ 16. Jagustin-Makarski / 17. Grudziński/ 18. Goździelski/ 19. Dudzin-Gozdzielski

20. Daszczyszak z Wieśgóry/ 21. Michałus-Jasiewicz/

22. Renata Olińska-Dworzecka/ 23. Julian Dworzecki/ 24. Domański/

25. Jakusz-Gaszkowski/ 26. W. Grześkowiak/ 27. Kaziukajtis/

Wielmożni Państwo,

Przedstawiamy kilka zdjęć z pracowni  „Sacris Vestibus”, w czasie prac nad sztandarem ZSPKW, który będzie gotowy na początku kwietnia 2019r.

     http://

               

                                                                                                                                          

Back To Top