1. dr Michał M.J. De Wieśgóra Daszczyszak herbu Nałęcz Udostojniony

Przedstawiciel związku na woj. małopolskie z siedzibą w Krakowie

tel. 696 900 527

2. Tomasz de Siemieńczyk vel Siemienowicz, herbu Radwan Odmienny

Przedstawiciel związku na woj. kujawsko-pomorskie z siedzibą w Bydgoszczy

tel. 535 436 097

3. Jacek Przepiórkowski herbu Poraj

Przedstawiciel związku w Wielkiej Brytanii

4. Wiesław Jagustin – Makarski herbu Kościesza

Przedstawiciel związku na terenie Stanu Michigan – USA