skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

1. dr Michał M.J. De Wieśgóra Daszczyszak herbu Nałęcz Udostojniony

Przedstawiciel związku na woj. małopolskie z siedzibą w Krakowie

tel. 696 900 527

2. Tomasz de Siemieńczyk vel Siemienowicz, herbu Radwan Odmienny

Przedstawiciel związku na woj. kujawsko-pomorskie z siedzibą w Bydgoszczy

tel. 535 436 097

3. Wiesław Jagustin – Makarski herbu Kościesza

Przedstawiciel związku na terenie Stanu Michigan – USA

Back To Top