skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Podziękowanie

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich jako obrońca wartości chrześcijańskich, tradycji patriotycznych i szlacheckich Narodu Polskiego, składa serdeczne podziękowania Wielmożnemu Panu Wiesławowi Jagustinowi Makarskiemu ,przedstawicielowi Polonii Amerykańskiej, kandydatowi oczekującemu na przyznanie członkostwa w naszym Stowarzyszeniu, za promowanie w śród Polonii Amerykańskiej na terenie swojego miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wartości chrześcijańskich, sarmackich, historii i patriotyzmu polskiej szlachty a także za uczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej upamiętniających tragedie  Narodu Polskiego ( zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

W imieniu Zarządu Głównego ZSPKW

Paweł Bożenta- Nowak

Prezes

Back To Top