skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org


 

 

 

 

Zespół redakcyjny czasopisma ,, NOBILITAS,, służymy Rzeczypospolitej jak Nasi Przodkowie,
zwraca się z prośbą do członków i sympatyków związku o nadsyłanie na adres redakcji
e-mail : nobilitasredakcja@onet.pl wszelkich propozycji dotyczących redagowania pisma.
Prosimy również o nadsyłanie artykułów związanych z historią rodzin, drzew genealogicznych,
zdjęć i innych dokumentów związanych z historią rodzin.
Redakcja zastrzega kolejność druku, jego formę i treść, która by nie przystawała do formy
powagi naszego czasopisma.
Redakcja
=======================================================================
W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy skład redakcji czasopisma.
Zarząd ZSPKW
=======================================================================
 
 
Back To Top