ZARZĄD GŁÓWNY :

 

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich
Zarząd Główny w Poznaniu
ul. Osinowa 2b/7
61-451 Poznań
tel. 501 177 895 /  601 56 80 97

 

NIP: 6731900388
REGON: 320250580
KRS: 0000250847

 

 BANK PEKAO S.A
Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47
53 1240 4650 1111 0010 6797 7359
Dla przelewów z zagranicy:
SWIFT – PKOPPLPW
IBAN –  PL 53 1240 4650 1111 0010 6797 7359

ODDZIAŁ TERENOWY ZSPKW na woj. opolskie

 

Zarząd Oddziału w Grodkowie:

ZSPKW Grodków
ul. Warszawska 42
49-200 Grodków

tel. 508 064 811