skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Przewodniczący – dr Bronisław Nowak   h. Doliwa  – tel: 600 075 632

Członek – Bolesław Żoliński   h. Roch

 

Konsultanci :

dr Jan Ciechanowicz   h. Mogiła

Paweł Bożenta-Nowak   h. Doliwa

Zadania  Komisji Heraldyczno-Genealogicznej:

  • rozpatrywanie przekazanych wniosków dotyczących wywodu potwierdzenia szlachectwa.
  • analiza dostarczonych materiałów w oparciu o bazę źródłową.
  • badanie prawidłowości przedstawionego herbu na podstawie źródeł historycznych.
  • wykonywanie szczegółowych opisów herbu i ich plastycznym odtwarzaniu.
  • analiza dokumentów nadań,potwierdzeń,dyplomów.
Back To Top