Przewodniczący – dr Bronisław Nowak – tel: 600 075 632

Członek – Bolesław Żoliński

 

Konsultanci :

dr Jan Ciechanowicz

Paweł Bożenta-Nowak

Zadania  Komisji Heraldyczno-Genealogicznej:

  • rozpatrywanie przekazanych wniosków dotyczących wywodu potwierdzenia szlachectwa.
  • analiza dostarczonych materiałów w oparciu o bazę źródłową.
  • badanie prawidłowości przedstawionego herbu na podstawie źródeł historycznych.
  • wykonywanie szczegółowych opisów herbu i ich plastycznym odtwarzaniu.
  • analiza dokumentów nadań,potwierdzeń,dyplomów.