skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 28.11.2018

1. Zarząd Główny ZSPKW informuje członków związku, że na początku listopada 2018 roku zostało zlecone wykonanie sztandaru. Uroczysta prezentacja i przekazanie sztandaru naszemu stowarzyszeniu nastąpi w kwietniu 2019 roku, w miejscu i dacie wyznaczonym przez Zarząd Główny.   Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie, będą Państwo mieli okazję do pozostawienia trwałego śladu w historii ZSPKW przez wbicie symbolicznego gwoździa z imieniem i nazwiskiem, w drzewce sztandaru.

2. Zarząd Główny ZSPKW przypomina, że zgodnie z Rozdziałem III par. 20 Statutu ZSPKW, członkowie związku są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.Zgodnie z Rozdziałem III par.23 Statutu ZSPKW , przyczyną ustania członkostwa i wykluczenia ze związku jest między innymi nieopłacanie składek przez okres 6 miesięcy.

Zarząd Główny może zwolnić z opłacania lub zmniejszyć składkę członkowską tylko w szczególnych losowych przypadkach.

Zarząd ZSPKW

Back To Top