skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich został powołany 10 lutego 2005 roku, a zarejestrowany w styczniu 2006 roku., w Sądzie Rejonowy w Koszalinie o numerze KRS 0000250847 z siedzibą w Szczecinku, region północno-zachodni.

Grupę założycielską tworzyły następujące osoby :

1. Jan Pawłowski h. Jastrzębiec +

2. Kazimierz Wesołowski h. Korczak

3. Albert Sawicz h. Sulima

4. Jerzy Popiel h. Sas

5. Bogdan Gąsiorowski h. Ślepowron

6. Jan Chomicz h. Poraj +

7. Adam Radomski h. Brodzic

Grupa założycielska postanowiła przyjąć datę 10 lutego każdego roku, jako dzień świąteczny Stowarzyszenia.

ZSPKW  jest kontynuatorem Związku Szlachty Zagrodowej z 1938 roku., przyjmując jego cele i tradycje.

Pierwszym Prezesem ZSPKW został wybrany Wielmożny Pan, Jan Pawłowski h. Jastrzębiec 1952-2013, osoba wybitnie zasłużona na rzecz odbudowy i integracji środowiska szlacheckiego z byłych terenów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Przedwczesna śmierć Prezesa Jana Pawłowskiego zatrzymała działalność związku, a ówczesny Zarząd Główny nie podjął inicjatywy prowadzenia dalszej działalności.

W czerwcu 2015 roku ,. grupa osób zrzeszonych postanowiła reaktywować działalność na nowych zasadach organizacyjnych,odbudować jego struktury wewnętrzne i zewnętrzne. Walne Zgromadzenie Członków ZSPKW  w wyborach listopadowych 2015 roku.,wybrało nowy Zarząd Główny oraz siedzibę związku ze wskazaniem na miasto Poznań.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano nowego Prezesa Zarządu Głównego, którym został

 Paweł Bożenta- Nowak h. Doliwa, w Stowarzyszeniu od 2006 roku.

Wiceprezes Zarządu Głównego –

Sekretarz Zarządu Głównego – Mieczysław Grześkowiak z rodu Kołyszko h. Denis

Skarbnik Zarządu Głównego – Arleta Kocik z rodu Radziwiłłowiczów h. Lubicz

Członek Zarządu Głównego – Zbigniew Klimowicz h. Kościesza

Członek Zarządu Głównego – Franciszek Tarasewicz h. Krzywda

ZSPKW w kwietniu roku 2015  podpisał akt porozumienia o wzajemnej współpracy ze Stowarzyszeniem Szlachta Wielkopolska, stwierdzając że zbieżność celów w wielu dziedzinach działań programowych i organizacyjnych implikuje potrzebę ścisłego współdziałania przy zachowaniu ich statutowych i regulaminowych podmiotowości.Podpisanie porozumienia odbyło się w zamku Górków, Szamotuły k/Poznania

W kwietniu roku 2016 w Krakowie zawarto porozumienie pomiędzy Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich, z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez pana Witolda Listowskiego – Prezesa Zarządu a Związkiem Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Pawła Bożentę – Nowaka – Prezesa Zarządu.

Zarząd Główny ZSPKW w maju 2017 roku zwrócił się z wnioskiem do Wielkiego Mistrza Polski Królewskiego Orderu Św. Stanisława B.M. o powołanie Dekretem, samodzielnej Komandorii Orderu przy Stowarzyszeniu Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich.

 

 

Back To Top