skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Michał Mirosław Józef (de Nałęcz) DASZCZYSZAK herbu NAŁĘCZ.

Herb rycerski Nałęcz został nadany w 846 roku przez władcę Polan Piasta Hostymierzowi księciu na Człopie możnowładcy wywodzącemu się z sarmackiej dynastii Popielidów, który to posiadał gród warowny nad jeziorem Nałęcz (stąd nazwa herbu). Udokumentowani historycznie przedstawiciele Rodu: książę Dzierżykraj ostatni władca Niezależnego Księstwa Człopy istniejącego w latach: 849÷1000; komes Dobrogost zwany „Starym” pasowany na rycerza przez Władysława Hermana na zamku w Płocku 15 sierpnia 1100 roku, w święto niebowzięcia NMP wraz z innymi towarzyszami młodego księcia Bolesława (III Krzywoustego); Dobrogost zwany „Szyszakiem”, potomek w IX pokoleniu Dobrogosta „Starego”, bezpośredni antenat Rodu Daszczyszak (pierwotnie de Szyszak), otrzymał w 1399 roku włości nad rzeką Psioł w okolicach Połtawy od księcia Witolda; Michał Nałęcz Daszczyszak (1855÷1913) sędzia w tarostwie Samborskim (wuj jego żony – Marii Michałowskiej herbu Poraj – ks. prałat Jan Dornwald został szambelanem papieża Leona XIII); Włodzimierz Nałęcz Daszczyszak (1894÷1981) służył w Legionach Józefa Piłsudskiego w randze porucznika.

Back To Top