Walne Zebranie Członków ZSPKW

Posted in: Bez kategorii Started by

Walne Zebranie Członków ZSPKW

Prezes Zarządu Głównego zawiadamia członków Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich o terminie Walnego Zebrania , które odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku, w Poznaniu ul. Gwarna 6 . Godzina 10. oo, termin pierwszy gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. Godzina 10.30 termin drugi – bez względu na liczbę członków obecnych.

Program Walnego Zebrania

1. Wybór przewodniczącego , komisji skrutacyjnej i protokolanta.

2. Rozpatrzenie odwołania  od decyzji Zarządu Głównego ( dyskusja,  głosowanie ).

3. Rozpatrzenie wniosku pana Kaziukajtisa o zmianę członków Komisji Rewizyjnej oraz zwiększenie  składu komisji do 4 osób ( dyskusja, głosowanie ).

4. Wybór osób upoważnionych i odpowiedzialnych za przechowywanie i zabezpieczenie danych osobowych oraz miejsca ich przechowywania, zgodnie z nowym aktem prawnym który wchodzi w życie 25 maja 2018 roku ( Rozporządzenie o ochronie danych osobowych )- ( dyskusja, głosowanie ).

5.  Uchwała w sprawie zmian w Statucie ZSPKW ( dyskusja, głosowanie ).

6.Powołanie nowego składu zespołu redakcyjnego ( czasopisma  związku ,,Nobilitas ” ).

7. Zaakceptowanie wykonania sztandaru ZSPKW ( dyskusja, głosowanie )

8. Zakończenie obrad.

Contact US

Imię(wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich
Zarząd Główny w Poznaniu
ul. Osinowa 2b/7
61-451 Poznań

tel: 501 177 895
kontakt@szlachta-zspkw.org

NIP: 6731900388
REGON: 320250580
KRS: 0000250847