skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org
04.05.2019   Sejmik ZSPKW – Prezentacja I Przyjęcie Sztandaru

04.05.2019 Sejmik ZSPKW – prezentacja i przyjęcie Sztandaru

  

       W dniu 4 maja 2019 roku, w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie przy ul. Adama Wodziczki 3 odbyło się uroczyste spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich. Głównym punktem programu było symboliczne przyjęcie przez członków związku nowo wykonanego sztandaru ZSPKW. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 11.oo odśpiewaniem Hymnu Narodowego oraz uczczenie chwilą ciszy zmarłego członka związku Jerzego Koreckiego herbu Pogoń Litewska.Następnie Prezes Zarządu Głównego powitał obecnych na spotkaniu członków rodów : Doliwów, Kościeszów, Denisów,Pogończyków, Jastrzębców, Szreniawitów, Korwinów, Ślepowrończyków, Lubiczów, Wczeliczów ,Mogiłów, Strzelczyków,Grzymalitów,Wieniawitów, Korczaków, Kuczkowskich.
Po wybraniu Pocztu Sztandarowego i odczytaniu uchwały Zarządu Głównego ZSPKW a dotyczącej wykonania sztandaru, nastąpiła prezentacja graficzna awersu i rewersu wykonanego sztandaru,prezentację przeprowadził Prezes Zarządu Głównego Paweł Bożenta-Nowak h. Doliwa. Fundatorzy sztandaru obecni na spotkaniu pozostawili trwały ślad w historii związku przez osobiste wbicie gwoździa imiennego w drzewce sztandaru.
W dalszej części uroczystości przekazano dokumenty nowo przyjętym członkom związku,  wręczono wyróżnienia zaangażowanym osobom  pracującym społecznie na rzecz stowarzyszenia .W części poświęconej naukom pomocniczym historii, dominowały tematy genealogiczne i heraldyczne, historię 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich przedstawili wspólnie Wielmożna Pani Małgorzata Grabska herbu Wczele wnuczka Rotmistrza tegoż pułku Edwarda Grabskiego oraz kawalerzysta Dariusz Wczelicz Mielcarek,  członek związku z Białorusi nawiązał do tematu bitwy pod Borysowem i Berezyną 1812 roku, tematy przyjęto z dużym zainteresowaniem.Nawiązano do propozycji przygotowania porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich a Związkiem Polaków na Białorusi. Wielmożny Pan Artem Dudzin z Goździelskich herbu Wieniawa, członek ZSPKW oraz Związku Polaków na Białorusi przyjął funkcję pełnomocnika związku w obwodzie mińskim, zaproponowano w/w pełnomocnikowi przeprowadzenie wstępnych rozmów na temat porozumienia o współpracy.Kończąc uroczysty sejmik, Prezes ZSPKW podziękował uczestnikom spotkania , fundatorom sztandaru za aktywność w działaniach dla dobra Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich. Po wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy udali się do sali restauracyjnej na poczęstunek. Duża ilość pozytywnych, sympatycznych wpisów do Złotej Księgi związku świadczy o chęci dalszej aktywnej roli w życiu stowarzyszenia.

Za Zarząd Główny

Prezes Zarządu ZSPKW

 Paweł Bożenta-Nowak h. Doliwa 

http://

 

Back To Top